CONCLUSIONS DEL CONGRÉS

 

REFLEXIONS DELS 10 ANYS:

(a partir del qüestionari que vàrem passar a les persones associades a la Turuta).


M'AGRADA:

bon ambient, festa, afinitats, sinergies positives, diversitat, respecte i llibertat, valors comunitaris, independent de l'euro, aprenentatge, solucions, oferta qualitat, bona comunicació,  suport, pràctic, esperança futur, sobirania económica, potencial

COSES INTERESSANTS: 

vivències, xerrades, assemblees, jornades als horts, calçotada, explicar des de la botiga, emails amb ofertes, conveni amb l'ajuntament, resoldre necessitats, coneixençes interessants, ambient cooperatiu, participem en canviar el món, visites altres llocs, innovació, treball tècnic

NO M'AGRADA: 

poca incidència, poc compromís socis/es, poca cooperació dels Oferents Professionals, poca oferta Of.Prof., complicat, dificultat gastar tt, molts emails, molestes als professionals, molt fàcil guanyar tt, manca de temps, impressió club tancat, alguns radicalismes, no arriba a colectius vulnerables, xats desagradables

RAONAMENTS:

visió de futur, nova economia, nous valors, si empitjora la societat..., canvi lent, cal més oferta local, cal noves generacions, cal evitar deixalles, diferents tipus d'intercanvis, cal relocalització, cal cooperació, cal participació democràtica, bones eines

CANVI D'HÀBITS:

tenir en compte el principi, no esperar que ho facin, por al propi poder, dependència voluntària, fraternitat amb lo diferent, fluir enlloc d'acumular, contemplar, austeritat voluntària, no conèixer els beneficiaris, pacífic i pacifista i no voler poder

IDEES MILLORA: 

ARA ÉS EL MOMENT, MÉS IMPLICACIÓ SOCIS I COM PROSUMIDORS, BOCA ORELLA, PREGUNTAR A L'ANAR A COMPRAR, DELEGAR FEINES, TROBADES CONÈIXER-NOS, POTENCIAR COMUNITATS AUTOAJUDA, ALIANCES ALTRES ENTITATS, XARXA AMB ASSOCIACIONS COMERCIANTS, TURUTA BRANCA JOVE, GENT MÉS JOVE, XARXES SOCIALS PELS JOVES, XERRADES ESCOLES, TURUTA "GUAI" PER ESCOLES, MERCAT SETMANAL ONLINE, LINEA 100% TT, LINEA 50% TT, FER LOTS, MÉS PROJECTES PRODUCTIUS, SERVEIS GENT GRAN – ACTIUS, BORSA DE TREBALL AMB TT, AJUT A PERSONES VULNERABLES, CAMPANYA MARKETING, RETOLS BOTIGUES, PUBLICITAT EN BOTIGUES, OF.PROF. SEVES XARXES, BANC DE MONEDA SOCIAL – OCL, RECUPERAR EUROS, PROJECTE REGALAR TURUTES, MONEDES FÍSIQUES, LOTERIA, FILTRAR QUI ENTRA, NO BARREJAR TT I EU , REIVINDICACIÓ CONJUNT, DEVALUAR LA TURUTA 

(veure document del buidatge de les aportacions del Congrés)


DESPRÉS D'ANALITZAR TOTS ELS CONTINGUTS QUE VAN POSAR-SE DAMUNT LA TAULA EN EL CONGRÉS DELS 10 ANYS DE LA TURUTA, FEM UNA PROPOSTA OPERATIVA PER AVANÇAR:

DE GLOBALITZACIÓ A GLOCALITZACIÓ


DE ECONOMIA versió 1 A ECONOMIA versió 2

Fa 10 anys varem començar a parlar de la necessitat d'avançar vers la GLOCALITZACIÓ, ja ho vèiem venir, i per això ens varem decidir a posar en marxa una moneda social, per impulsar-la.

Hem estat definint, provant i assajant durant 10 anys, ara hem d'estar 10 anys practicant intensament ja que en 10 anys hem de recuperar el que ha destruit la GLOBALITZACIÓ, i això vol dir tornar a posar de nou en marxa la SOBIRANIA ALIMENTÀRIA , ARREU.

La clau d'aquest aprenentatge ha estat: "Tot aquell esforç que fem per millorar la societat, amb voluntat de canvi (voluntariat), ho hem de tenir en compte, és la manera de poder sortir de la passivitat i visualitzar la importància de ser colibrís i esdevenir cèl·lules imaginatives" (com diuen les metàfores).

En el mercat capitalista piramidal globalitzat, l’oferta genera demanda: si hi ha molta oferta, els preus baixen, i si tot i així, la gent no pot comprar per manca de diners, sovint es fa malbé menjar i els productes caduquen i es malbaraten.

L’oferta hauria d’anar vinculada a la demanda, perquè els productors puguin ajustar-se a la demanda i no es malbaratin els productes. Això només és possible en un mercat localitzat, de proximitat, de circuïts curts, d'economia circular, de coneixença entre productors i consumidors.

TOTHOM HA DE PODER VIURE

Les vivències i les visions generen canvi d’hàbits, i en conseqüencia, modifiquen la demanda (cada vegada hi ha més persones que tenen la visió de que tothom hem de viure en un món divers, sostenible i pacífic. Els ODS 2030 (Objectius de Desenvolupament Sostenible) ens ho recorden. Cada vegada hi ha més persones que veuen necessària la sobirania alimentària i que han descobert que la unió fa la força per poder-ho aconseguir…).

El mercat laboral supeditat a l’economia capitalista global, és una súper-estructura de piràmides de poder. Les cooperatives, són intents d’un model organitzatiu millor, menys piramidal, però com que normalment també estan supeditades a l’economia capitalista piramidal global, això dificulta molt que puguin aguantar.

El canvi no pot venir de dalt, del poder econòmic capitalista piramidal global, de l'ECONOMIA versió 1, perquè és una economia basada en els interessos i l'especulació i això fa que qui té més, cada vegada necessita tenir més per protegir el que ja té, i això és un creixement tipus cancerígen que porta a la destrucció del Planeta i de tot el que calgui per tal de seguir creixent.

EN UNA SOCIETAT MODERNA TOTHOM HA DE PODER CONTRIBUÏR ACTIVAMENT AL CANVI

El canvi ha de venir de baix i això pot voler dir crear moltes “petites comunitats cooperatives amb una economia basada en la -voluntat de canvi- voluntariat (l’autèntic concepte del voluntariat) (segons el model d'ECONOMIA versió 2). Les podem anomenar NODES.


PROPOSTA OPERATIVA

PER ENFOCAR ELS PROPERS 10 ANYS:

Un cop analitzats tots els continguts que van sortir en el Congres dels 10 anys de la Turuta, a partir del qüestionari que s'envià a totes les persones i entitats associades i a partir dels debats i aportacions del Congrés, que es poden veure en el bloc:https://congres10anysturuta.blogspot.com/ l'equip que va organitzar el Congrés, junt amb la Junta coordinadora, fa les següents reflexions i posterior proposta operativa que ha donat a conèixer a totes les persones associades en la Assemblea (virtual) del 19-12-2020. Cal afegir que aquestes "conclusions" són unes línees d'acció però totalment obertes a ser completades amb les aportacions de tothom.

 

CONSTATACIONS I REFLEXIONS

 

1- TENIM ELS OBJECTIUS CLARS: hem de tenir en compta que som una associació per “imperatiu legal” perquè puguem ser legals i no fer la competència al Banc Central, per tant ha de ser dins un marc associatiu definit, però la nostra voluntat i marc territorial és VNG.

Dels Estatuts... Article 2

Els fins de l’associació són:

Crear, impulsar, difondre, expandir i vetllar pel bon funcionament d’un ecosistema econòmic ecològic local a Vilanova i la Geltrú. La finalitat del qual és impulsar el respecte a la diversitat (la inclusió, la integració...), la sostenibilitat (avançar vers la sobirania alimentària i energètica fomentant la producció local i ecològica) i la pau (fomentant unes relacions pacífiques basades en el diàleg i la cooperació), principis molt ben descrits en la Carta de la Terra i que volem tenir com a document inspirador de referència.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Posar en marxa un sistema d’intercanvi mitjançant l’ús d’un valor virtual de referència. En l’entorn associatiu es prenen acords de valoració de serveis, productes i/o bens materials i mitjançant un sistema d’anotació virtual de valors i saldos, cada soci pot intercanviar amb qualsevol altre soci a canvi del valor acordat.

Es realitzen activitats relacionades amb la formació, la divulgació i l’intercanvi adreçades als socis i la població en general, per obrir les portes a formar part de l’associació i també per aclarir dubtes que es vagin presentant relacionats amb aquesta nova economia local.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

2- EL NOSTRE MARC D'ACCIÓ ÉS LOCAL: som conscients que no podem resoldre els problemes del Món, però sí que podem treballar tot el que puguem pel “nostre petit món” de VNG (aprox. 1/100.000 de la Humanitat).

3- HEM D'AVANÇAR URGENTMENT EN LA GLOCALITZACIÓ: considerem que els grans problemes que avui patim en el Planeta són deguts al procés de GLOBALITZACIÓ que s'ha generat sobretot en els darrers 50 anys i que està destruïnt i empobrint els entorns locals, posant-ho tot al servei d'aquest Gran Monstre que preten governar-ho tot. Un Gran Monstre que ens té a tothom atrapats doncs amb els tentacles de l'economia especulativa ens té en situació de dependència del Gran Capital (generat amb interessos i especulacions, que fa que qui té més, cada vegada necessiti tenir més per protegir el que ja té, a costa del que sigui i en detriment de les persones que menys tenen i de la destrucció del Planeta).

Aquests són els motius que ens van portar, fa 10 anys, a posar-nos a treballar pel que anomenem GLOCALITZACIÓ (global+local) centrant-nos en el nostre entorn local. Avui, la situació planetària i el recent Congrés ens refermen en aquest objectiu.

4- CAL POSAR EN MARXA L'ECONOMIAv2: en el joc ECOPOLIS, que ens va servir per entendre i posar en marxa la Turuta, es parla de l'ECONOMIAv1 (la actual, governada pel Gran Monstre) i de la necessitat d'evolucionar cap a l'ECONOMIAv2 (una economia fonamentada en un sistema dual, inspirada en el raonament del mestre Bernard Lietaer, que diu: “avui hi ha productes que difícilment podem produïr en un poble: un ordinador, un avió, un cotxe... però hi ha productes que fins fa 40/50 anys sempre s'havien produït a cada indret: menjar, roba, mobles, cases..., per tant hi ha productes globals, mercat global i hi hauria d'haver sistemes econòmics locals per estimula la producció i consum d'aquests productes”.

5- LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA ÉS URGENT: som conscients que SI o SI hem d'impulsar amb urgència un camí de restauració del potencial productiu de cada indret, que sigui respectuós amb els recursos locals i globals, i que sigui integrador, que tothom hi pugui participar activament, dins les seves possibilitats. Concretant en el nostre cas: que tothom pugui participar activament en augmentar la resiliència de VNG i entorns, això vol dir augmentar la SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I ENERGÈTICA.

6- CAL CREAR CIRCUITS CURTS: un dels grans problemes actuals de l'ECONOMIAv1, és que l’oferta genera demanda: si hi ha molta oferta, els preus baixen, i si tot i així, la gent no pot comprar per manca de diners, sovint es fa malbé menjar i els productes caduquen i es malbaraten. En l'ECONOMIAv2 l’oferta va vinculada a la demanda, així els productors es poden ajustar al que les persones necessiten i no es malbaraten els productes. Això només és possible en un mercat localitzat, de proximitat, de circuïts curts, d'economia circular, de coneixença entre productors i consumidors.

7- EL MODEL QUE TENIM FUNCIONA: els 10 anys d'experiència, si els pretenem analitzar amb els paràmetres de l'ECONOMIAv1, podem veure com les dades numériques, la quantitat de transaccions realitzades, són poc significatives, però si l'analitzem amb la nova visió que ens aporta l'ECONOMIAv2, podem veure que el sistema innovador que varem dissenyar d'atorgar un valor d'intercanvi a tot aquell esforç que cada persona fa per millorar la societat, funciona positivament, doncs contribueix a crear un nou tipus de relació i activitats fonamentades en el voluntariat, entenent aquest com aquella activitat realitzada des de la total llibertat i amb voluntat de canvi i millora social. El resultat d'aquest model es pot veure amb la quantitat de fruïts que s'han anat produïnt durant aquests anys i la quantitat de persones actives d'una manera o altra.

8- LA VISIÓ INCIDEIX EN ELS HÀBITS: Les vivències i les visions generen canvi d’hàbits, i en conseqüencia, modifiquen la demanda (cada vegada hi ha més persones que tenen la visió de que tothom hem de viure en un món divers, sostenible i pacífic. Els ODS 2030 (Objectius de Desenvolupament Sostenible) ens ho recorden. Cada vegada hi ha més persones que veuen necessària la sobirania alimentària i que han descobert que la unió fa la força per poder-ho aconseguir, això farà créixer una nova demanda.

 

DAFO: a petició del Jordi i la Helen s’afegeix una eina per anar construïnt un DAFO i poder anar completant la valoració: 

https://padlet.com/helendahle/l61nej9b995zy6ag

 

 

PLA- LINIES D'ACCIÓ A SEGUIR EN ELS PROPERS 10 ANYS

 

 

PLA - LINIES D'ACCIÓ A SEGUIR EN ELS PROPERS 10 ANYS


Del 2020 amb visió 2030

DOMINANT


EFECTE

1- SOBRE ELS OBJECTIUS CLARS:

Estatuts, marc de relació, les actes de les reunions.

reunions virtuals i gravar-les

REUNIONS VIRTUALS


COHESIÓ

3- AVANÇAR URGENTMENT EN LA GLOCALITZACIÓ:

és important la implicació de tothom, especialment dels joves.

oberts a la participació / implicació de joves. Passarem el lideratge als joves en els terrenys que escolleixin.

LIDERATGE DELS JOVES


EVOLUCIÓ

3- AVANÇAR URGENTMENT EN LA GLOCALITZACIÓ:

cal reforçar els equips Tècnic, OCL i Créixer.

reforçar equips formació. OCLteletreball. Fer videos, tutorials i material gràfic

PREPARAR VIDEOS TUTORIALS


PROMOCIO

4- CAL POSAR EN MARXA L'ECONOMIAv2:

poder canviar turutes per euros (tot o part proporcional)

crear comissió d'estudi i posar en marxa el Fons de Compensació (campanya, comptes clars, recullir peticions i fer les compensacions) que s'ompli amb: compromís de canvi periòdic d'euros per turutes de socies compromeses, donatius, esponsors, projectes, venda de “monedes i bitllets” de col·leccionista.

CAP AL FONS DE COMPENSACIÓ


PROMOCIO

4- CAL POSAR EN MARXA L'ECONOMIAv2:

insistir en la implicació de l'Ajuntament perquè es puguin pagar més taxes o impostos.

seguir insistint a l'ajuntament. Motivar-los amb https://ineval.org/ahora

AJUNTAMENT FINANÇAR TURUTA


PROMOCIO

5- LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA ÉS URGENT:

Donem suport a la producció local i a la descoberta de nous productes locals.

fer mercats (online) periòdics de productes locals

MERCATS ONLINE


PROMOCIO

5- LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA ÉS URGENT:

Donem suport a la producció local (amateur i professional) i a la descoberta de nous productes locals.

reforçar l'Equip Créixer (suport en possibilitats de gastar turutes, crear lots, donar a conèixer periòdicament...) fer-los-hi molt suport als oferents professionals. Hem de convèncer a l'ajuntament que ha de contribuir uns euros en Créixer. Tindrà un retorn que ho justifica.

CRÉIXER BEN PAGAT


PROMOCIO

8- INCIDIR EN LA VISIÓ:

Posar en marxa TURUTA-TV (el nom que sigui) com un projecte comunicatiu. Inspirat en la Cooperacha (com idea). Que sigui un canal de difusió, principalment pensat per VNG però que pugui anar més enllà (comarca?). Fer activitats de difusió

TURUTA-TV . Programa inicial: campanya permanent de sensibilització i d'animació de la tasca dels diferents NODES. Comunicar la decisió d'engegar el projecte a tots els socis, oferint l'oportunitat de participar-hi i dirigir-lo, en funció del que a cadascú li vingui de gust per les seves competències. "Ara pots participar en la creació d'una cosa gran i divertida: Turuta TV". Anar als Centres Cívics i activitats de difusió presencials (quan sigui possible) i plantar un arbre en cada Centre Cívic amb un cartell informatiu de la turuta.

La publicitat que es faci, dels oferents professionals, que la paguin amb turutes.

TURUTA TV


PROMOCIO

8- INCIDIR EN LA VISIÓ:

L'espai “cor de la turuta” com a nucli de difusió de “visió” i de sentiment de pertinença i de cooperació.

sortir als carrers a cantar quan es pugui, mentre fer dinàmica per videoconferències

COR DE LA TURUTA


COHESIÓ

8- COMUNICACIÓ

Fer activitats de difusió

Actualitzar cartells de Turutes, aquí sí.

Anar als Centres Cívics i activitats de difusió presencials (quan sigui possible) i plantar un arbre en cada Centre Cívic amb un cartell informatiu de la turuta.
Fer uns cartells millorats i adhesius per les botigues

VISIBILITAT EL CARRER


PROMOCIO

6- CAL CREAR CIRCUITS CURTS:

Potenciar NODES formats per persones PROSUMIDORES (productors i consumidors).


NODE Palauet s'està definint Aquests nodes, formats per 8-10 persones, procurarien produïr per autoconsum i una mica més, a ser possible a l'entorn d'un hort (públic o privat).

L'objectiu de cada NODE seria la pròpia Sobirania Alimentària, a partir de la seva pròpia producció (100% en turutes) i de la compra col·lectiva de proximitat (tot el que sigui possible amb turutes).

Cada NODE seria autònom en la seva manera d'organitzar-se, però es compartiria pel coneixement de la resta.

FILOSOFIA NODES


EVOLUCIÓ

6- CAL CREAR CIRCUITS CURTS:

Crear un equip de formadors/assessors en nous NODES

crear equip formadors/assessors en nous NODES per començar a rebre peticions i cercar possibilitats
5- LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA ÉS URGENT:

Treballar en un projecte de “Calculadora de la Sobinaria alimentària” per mesurar periòdicament els progressos en aquest sentit. (veure mostra)

Ton està estudiant el tema