INSCRIPCIONS

El Congrés es realitzarà a través de la Plataforma Zoom.

És important tenir en compte tenir descarregada l'aplicació de Zoom 
en l'ordinador, tablet o mòbil amb antel·lació. Es pot fer des 
d'aquesta web (client Zoom per a reunions). Aquesta opció és gratuïta.
 
Un cop acabat el Congrés, es podrà eliminar l'aplicació si no es desitja
mantenir-la.